STEINERT sorterer sig selv

STEINERTs Zittau-baserede datterselskab af STEINERT GmbH, samler alle de ressourcer, der er relevante for sine kunder inden for affaldsgenvindingssektoren ét sted, og har siden d. 1. oktober 2019 drevet afdelingen i Zittau under det nye navn, STEINERT UniSort.

Steinert - Viggo Bendz A/S

Omstruktureringen af STEINERT

Omstruktureringen af STEINERTs salgsorganisationsstruktur har skabt afdelinger inddelt i Waste, Metal og Mining.

For at kunne besvare kundeforespørgsler hurtigere og gøre det muligt for STEINERTs kundeservice bedre at kunne imødekomme kundernes behovene, samler STEINERT GmbH alle funktioner vedrørende genbrug af affald i sit datterselskab i Zittau.

Omorganiseringen har gjort det muligt for os at reagere hurtigere på vores kunders ønsker, og mere effektive kommunikationskanaler gør det muligt hurtigere at integrere ændringer i projekter,” siger Peter Funke, administrerende direktør for STEINERT Group.

Steinert - Viggo Bendz A/S

 

“UniSort” har allerede i mange år blevet forbundet med løsninger/systemer, der bruger nærinfrarød teknologi til at registrere og sortere affald. Virksomhedens nye navn giver nu “UniSort” den rette plads under STEINERT paraplymærket.

Efterspørgsel fra kunder af genbrugsindustrien indenfor sorteringsløsninger er steget i de senere år. Mellem 2017 og 2019 registrerede STEINERTs datterselskab dobbeltcifret omsætning. ”Vi ser, at vores succes stammer fra at fokusere på sorteringskoncepter/sorteringsløsninger – snarere end enkelte maskiner som førhen. I dag har vi mere end nogensinde før erfaring med implementering og sorteringsløsninger/systemer med 20, 40 eller endda så mange som 60 sorteringsmaskiner. Kunder kommer nu til os for sorteringskoncepter/sorteringsløsninger – det er det, vi står for, nu og i fremtiden”.

 

Viggo Bendz A/S er importør af alle Steinerts produkter. Kontakt Poul Erik Jakobsen for nærmere oplysninger på tlf.: +45 24 85 50 20.