På besøg ved entreprenøren Rune Svendsen – Viggo Bendz

Besøg ved RS Entreprenørfirma ApS

Viggo Bendz’ salgschef Søren Juul Nerenst og marketingsansvarlig Trine Kolhorn har fornyligt været på besøg ved RS Entreprenørfirma Aps, der i øjeblikket er i gang med et større projekt ved Frederiksværk Stålvalseværk.

Gravekasser Viggo Bendz

I starten af 2019 påbegyndte entreprenørfirmaet en ny opgave, hvor Rune Svendsen sammen med Jack Pedersen nedlægger en ny trykledning.

Gravekasser Viggo Bendz
Trykledningen er Ø600 og skal anvendes til at få kloakvandet væk fra Frederiksværk Stålvalseværk. Frederiksværk Stålvalseværk er ejet af den ukrainske milliardær Kostjantin Sjevago, som købte værket i 2007 for 210 mio. kr. gennem sit cypriotiske holdingselskab, men siden 2008 har det ligget stille hen.

Gravekasser Viggo Bendz

 

I denne forbindelse leverede Viggo Bendz A/S tre gravekasser af modellen VB60 med en tykkelse på 6 cm. Alle Viggo Bendz’ gravekasser er fra vores leverandør LTW og er DIN godkendt (Deutsche Industri Norm) som overholder alle sikkerhedsnormer, der er på det danske marked.

Gravekasser fra LTW passer perfekt til entreprenøren, der har behov for at kunne tilpasse installationen til en lang række forskellige arbejdspladser og projekter.

De er ideelle til entreprenørarbejde, hvor installationen har en dybde af 4,00 til 6,00 meter. Derudover har de seks justerbare spindler, hvilket hele tiden gør det muligt at tilpasse gravekassen efter de forhold, der arbejdes under.

Gravekasser Viggo Bendz

Selv ikke gravekasser kan holde alt vandet væk

P.t. er projektet desværre forsinket i 14. dage pga. det regnfulde vejr marts måned har budt på. Hvis vejret muliggør det, vil RS Entreprenørfirma ApS være færdig med opgaven om to måneders tid. Den store mængde regnvand har RS Entreprenørfirma ApS fjernet med en el vakuumpumpe fra tyske Hüdig. El-vakuumpumpen klarer sand og lignende uden at blive beskadiget. En fordel i forhold til følsomme stempelpumper, som kan have en tendens til at give op, hvis der kommer jord eller grus i pumpen. Viggo Bendz A/S kan også levere og servicer pumper over hele landet. Pumperne fås som el- eller dieseldrevet.

 

Hvem er RS Entreprenørfirma ApS?

RS Entreprenørfirma ApS, oprettet af Rune Svendsen i 2000, er et entreprenørfirma, som udfører opgaver inden for jordarbejde, kloakarbejde, nedrivning, totalentrepriser mm.

Siden 2000 har arbejdsopgaverne steget stødt og i takt med de mange projekter er der også kommet flere medarbejdere. Selvom der i dag er 5 ansatte, er entreprenøren Rune Svendsen stadigvæk en aktiv del af opgaverne/projekterne, da han fortrækker at bruge hænderne frem for at sidde med det administrativt arbejde.

RS Entreprenørfirma ApS ejer en omfattende og vedligeholdt maskinpark, hvilket betyder, at de er i stand til at udføre næsten alle entreprenøropgaver.

 

Om gravekassen VB60:

Anbefalede installationsdybder op til: 4,00 m

Gravebredde: 1,11 til 3,91 m

Gravekasser Viggo Bendz

Gravekasse Viggo Bendz