Læs den spændende historie om Scanmetals, hvor Viggo Bendz A/S er storleverandør – Viggo Bendz

En mands mission for en bedre global ressourcegenvindings-industri. Ejvind Pedersen, Danmarks prisvindende i 2018, og STEINERT samarbejder om at realisere hans ide om at skabe lukkede produktionskredsløb.

Ejvind Pedersen er en prominent person i den globale industri, der leverer ressourcer til bilindustrien, idet han omdanner bundaske fra forbrænding (IBA) til rene metalfraktioner, der får den kvalitet, som primære råstoffer har.

Viggo Bendz - 01 Ejvind Pedersen with his companion Tiger
Ejvind Pedersen (66), CEO hos Scanmetals A/S i Danmark, med sin ledsager “Tiger” (foran induktionssorteringssystemet).

 

Viggo Bendz - Ejvind Pedersen in front of STEINERT ISS
Ejvind Pedersens (66) (CEO hos Scanmetals A/S) mission er at opgradere sekundært råmateriale til den kvalitet, primære ressourcer har.

Ejvinds far flyttede til Afrika i 1960’erne – en beslutning, der har formet ham til den person, han er i dag, efter Ejvind Pedersens overbevisning. Det handler om evnen til at tage risici, forlade et sikkert miljø som Danmark og søge muligheder og oplevelser rundt omkring i verden. Efter skolen, da han var tilbage i København, kom han ind i en virksomhed i ressourceindustrien, som havde virksomheder i Sydamerika. Efter han havde boet nogle år i Venezuela, Bolivia, Columbia og Peru og havde arbejdet som teknisk leder for seks fabrikker (og havde bygget to aluminiumsmelteværker, der smeltede brugte øl-/sodavandsdåser (UBC)), vendte han og hans familie tilbage til Danmark, så hans børn kunne få en uddannelse.

Klog af tidligere fiaskoer og drevet af ideer og en vision

Den unge Ejvind Pedersen var ikke stolt af den måde, de sydamerikanske virksomheder behandlede miljøet og befolkningen, da han opholdt sig dernede. Han satte sig derfor for at finde en avanceret teknologisk løsning, der kunne genvinde ressourcerne bedre. Han havde fokus på metalbearbejdning og genanvendelighed for at reducere CO2-fodaftrykket og konsekvensen af farligt affald.
I 1989 byggede Ejvind en fabrik til smeltning af dåser i Danmark, som han investerede otte millioner euro i. På grund af Berlin-murens fald blev markedet oversvømmet af billigt metal, og 3 år senere gik han konkurs. ”Jeg mistede alting”, husker han.
I 2002 startede han forfra og fortsatte med at opbygge virksomheden Scanmetals, som vi kender den i dag. ”Sue og jeg (hans første medarbejder, som stadig er en del af virksomheden) begyndte med at håndplukke ikke-jernholdige metaller i rene metaller for at opnå en højre værdi.” Iværksætteren blev ved med at tro på sine ideer og fik endelig succes. Finanskrisen, der startede i 2008, påvirkede ganske vist virksomheden, men denne gang drev hans vedholdenhed og beslutsomhed ham fremad. ”STEINERT var på pletten for at hjælpe mig, da jeg havde brug for en løsning og lånte mig deres røntgensorteringsmaskine (XRT) til at producere rene aluminiumprodukter med”, forklarer Ejvind. Det var starten til hans økonomiske uafhængighed, som gav ham mulighed for at rulle sin ide ud i hele Europa. Takket være Ejvinds succes eksisterer der i dag mange forskellige sorteringsanlæg, som anvendes til at opgradere IBA til primære ressourcer.

Forretningen i dag: Det handler om de fine ikke-jernholdige metaller

Ejvind siger, at der ikke var nogen, der troede på potentialet for de små partikler i bundasken fra forbrænding for seks år siden. ”Vi producerer 4 vognlæs aluminium hver dag”, påpeger han, ”det er ikke svært at forestille sig, at den ressourcehungrende industri har behov for den!” Det er et vigtigt faktum, at disse industrier ikke behøver at anskaffe materialet fra den primære industri. Det kan forbedre deres bæredygtighedsrapport, hvis de bruger sekundært råmateriale af høj kvalitet.

Den største forbrændingsovn i København producerer omkring 240.000 tons bundaske om året. ”Vi har konstateret, at omkring 20% af det affald, der føres ind i forbrændingsovnen, ender som bundaske. Af denne bundaske er 2% metalstykker, der varierer i størrelse fra 1-100 mm.”. I forbrændingsovnen kan hvirvelstrøms-separation hæve værdien i bundasken fra 2% til 50-60%. Disse 50-60% af behandlet bundaske kan købes på markedet (ca. 7.500,- pr. ton). ”Det betyder, at vi betaler 15.000,- for 1 ton metal. De små stykker er vigtige for mig.”

Lukket produktionskredsløb med STEINERTS præcise separations- og sorteringsteknologi

Ejvinds fokus er på aluminium og metaller af høj kvalitet, der kommer fra sekundære smelteværker. Han investerer i teknologi til fjernelse og reduktion af frie tungmetaller og aluminiumlegeringer. Processen starter med en separator til ikke-jernholdige metaller til ZORBA-genvinding fra IBA-materialet, der efterfølges af et induktionssorteringssystem, som i næste trin trækker rustfrit stål ud.
STEINERT XSS T (røntgentransmission) producerer meget rent aluminium ved at frasortere tungmetaller og højlegeret aluminium. Sorteringsenheden detekterer så præcist, at der opnås en produktkvalitet på 99,9 rent aluminium.
STEINERT KSS FLI XF (røntgen-fluorescens) er en avanceret løsning til separering af tungmetallerne i kobber, messing, zink og ædle metaller. Der er opnået mere end 97% renhed i tungmetal-produkter.
Kunder som f.eks. aluminiumsmelteværker, producerer dåser til drikkevarer af næsten 100% af Scanmetals’ produktion af denne type aluminium. Her implementeres metoden med det lukkede kredsløb. Til produktionen af dåser til drikkevarer skal producenter hente rent, nyt aluminium fra miner. Ejvinds kunder er så tilfredse med Scanmetals’ genvundne ressourcers kvalitet, at de ikke behøver at købe aluminium fra minerne (primært aluminium); det er en ægte win-win-situation, fordi køberen også forbedrer sin bæredygtighedsgrad. Bemærk også, at genvundet aluminium kan genbruges op til 10 gange, uden at kvaliteten bliver forringet.
Scanmetals er glad for, at virksomheden kan få alle sine magnetiske og sensorsorteringsløsninger fra en enkelt partner. Det omfatter separatorer til ikke-jernholdige metaller, induktionssortering, XRT og XRF – som gør livet nemmere og giver mulighed for at opnå mere produktiv tid, der kan bruges på nye genvindingsideer.
“Man kan sige det på følgende måde”, siger Ejvind, “Der er ikke tvivl om, at tyske biler er de bedste i verden. Det er et faktum”, understreger han. “Jeg ville sætte STEINERT på samme platform – effektiv som en tysk Audi, driftssikker som en tysk Folkevogn. Alle mine produktionsfolk har tillid til dem. Maskinerne er nemme at håndtere, og alle tekniske komponenter er nemme at forstå og bruge.”

Viggo Bendz - STEINERT EddyC FINES
Separatoren til ikke-jernholdige metaller genvinder ZORBA fra IBA op til en kornstørrelse på 0,5 mm. ZORBA er en blanding af NF-metaller som aluminium, kobber, zink og messing.

 

Viggo Bendz - Two x-ray sorter STEINERT XSS
Røntgentransmissions-sorteringsenheden (XRT) sorterer hårdt fra blødt aluminium.

 

Viggo Bendz - STEINERT KSS FLI XF and FLI
STEINERT KSS med XRF (røntgen-fluorescens) sorterer kobber, messing, zink og ædle metaller ved at skelne mellem grundstofferne.

Scanmetals’ konsekvente fokus på marked og efterspørgsel gør virksomheden succesfuld

Det er ikke bare materialets kvalitet, der er nøglen til succes, men også ressourcernes leveringstid – “just in time”. Det gør driftssikre maskiner til en afgørende faktor for materialegenvindingens succes. Når virksomheden leverer aluminium til smelteværker – der leverer “just in time” til mærker som f.eks. BMW – skal Scanmetals også levere til tiden. Ejvind Pedersen har skræddersyet sin forretning i overensstemmelse med sine kunders behov og efterspørgslen på markedet.
Nedetid er en kritisk situation. “Hvis vi kommer for sent, vil kunden foretrække en anden leverandør. Men vi har ikke særligt meget nedetid”, erkender Ejvind, “STEINERTS Service-afdeling er højtuddannet og hjælper os med det samme”.

Viggo Bendz - Fines non-ferrous metals from IBA
Andre virksomheder negligerer finkornstørrelsen. For Scanmetals er det her fordelen ligger.

 

Vinder af den prestigefyldte pris ”EY Entrepreneur of the year 2018”

Ved prisoverrækkelses-ceremonien overrakte Ernst & Young Ejvind Pedersen prisen for ”Innovation”. Denne var for hans bidrag til branchen via imponerende vækstrater, innovativ styrke og socialt engagement.
Under sin takketale tog Ejvind igen en chance. Han spurgte, om nogen ville investere i hans ide for at udbrede hans ide til verden ved at skabe jobs, der sparer ressourcer. “Jeg lærte af fejl. Jeg skabte en forretning, som er meget stærk, og havde en ide, som der er fremtid i. Jeg har altid haft udfordringer, og jeg har altid haft muligheder, og det er lykkedes mig at udnytte dem. Det gav mig selvtillid.”
Da han bliver spurgt, hvad der er specielt ved denne pris, siger han, “At blive anerkendt for mit arbejde. Jeg følte, at jeg opnåede noget i livet. De så de ideer, jeg har, og at jeg kan realisere dem. Det er også det, prisen betyder: “At være iværksætter”.
En uge efter prisoverrækkelsen, havde Ejvind succes igen. Lego-familien ringede og kom om bord. De havde tillid til hans ideer og plan om at investere for at ekspandere sit næste projekter i Europa – så materialet fortsat forbliver i kredsløbet.
Gennem hele livet har Ejvind også opnået at lære 7 forskellige sprog, ligesom han er verdensklog og kultiveret. Disse udfordringer, egenskaber og resultater gør ham til den exceptionelle person han er i dag. STEINERT tager hatten af for denne succesfulde iværksætter og glæder sig til at fortsætte samarbejdet med ham om hans nye ideer i fremtiden.

Viggo Bendz - EY award for Ejvind Pedersen
“EY Entrepreneur Of The Year” er en af de mest prestigefylde priser for en fremragende virksomhedsindsats i verden. Programmet finder sted i 60 lande og forbinder de bedste iværksættere i hele verden.

Sidst men ikke mindst:

Scanmetals kan opbygge og idriftsætte et nyt anlæg inden for et år efter, at der er givet en miljøgodkendelse. De driver selv det nyt anlæg, i joint ventures eller i samarbejde. Kontakt Ejvind Pedersen for at få flere informationer om et fremtidigt samarbejde ([email protected]).

Om STEINERT

STEINERT har eksisteret i 130 år: Virksomheden blev grundlagt i 1889 i Køln. Denne familieejede virksomhed er en af verdens førende virksomheder inden for sensorsortering og magnetisk separation til minedrift, skrot- og affaldsgenanvendelsesindustrien. Med sine 300 medarbejdere genererer STEINERT en årlig samlet omsætning på ca. EUR 100 millioner. Udover sine 50 salgspartnerskaber og joint ventures over hele verden har virksomheden også datterselskaber i Tyskland, Australien, USA og Brasilien.

Siden 2006 har Viggo Bendz A/S været eneforhandler af STEINERT i Danmark.